Skip to main content

Pro neslyšící

V České republice žije asi půl milionu osob se sluchovým postižením. Zavolíme! se proto snaží zpřístupňovat svoji činnost komunitě neslyšících, a to ať už skrze tlumočení živého vysílání do českého znakového jazyka, simultánního přepisu mluveného slova nebo titulkování výstupů na sociálních sítích.

Předvolební debaty zpřístupněné pro neslyšící

Zavolíme! do českého znakového jazyka zpřístupňuje společnost Deaf Friendly, simultánní přepis mluvené češtiny zajištuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících, za podporu akce děkujeme Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice.

“Byli jsme osloveni s žádostí o zajištění tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící. Pro partnerství na projektu Zavolíme! nás přesvědčil přístup pana Neumanna (dramaturg projektu, pozn.) a dalších jeho kolegů, který byl naprosto profesionální. Vše bylo dobře připravené a promyšlené, zároveň si ale nechali ve všem poradit a respektovali potřeby, které zajištění tlumočení technicky na tým kladlo. Také si nechali vysvětlit, proč kromě tlumočení potřebují i simultánní přepis. Toto je potřeba vyzdvihnout, neboť nastavili vysílání tak, aby bylo přístupné pro neslyšící s různými druhy komunikačních preferencí, nevnímají zpřístupnění jako komplikaci, ani jako způsob, jak se zalíbit, ale mysleli to vážně a udělali pro to maximum. To není obvyklé ani u velkých, dokonce ani veřejnoprávních médií.”

Kateřina Peškovámanažerka, spoluzakladatelka Deaf Friendly® (společnost zajišťující překlad do znakového jazyka a tlumočení pro neslyšící)