fbpx Skip to main content

Sleduj se spolužáky prezidentskou debatu

Podívej se na záznam debaty s prezidentskými kandidáty!

Play Video

Sestřih z debaty

Zkrácené video, které se pohodlně vejde do dvou vyučovacích hodin!

Děkujeme za spolupráci: Deaf Friendly®, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice a Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících.

Hosty debaty byli

Pavel

FISCHER

Marek

HILŠER

Danuše

NERUDOVÁ

Petr

PAVEL

Josef

STŘEDULA

Foto: oficiální profily kandidátů

Proč bys to měl*a vidět?

Víme, co ti leží na srdci

Témata debaty vycházejí z průzkumu, který jsme připravili společně s iniciativou Politika (nejen) pro mladé.

Půjdeš k volbám?

Kdo se stane novým prezidentem či prezidentkou České republiky? Tahle volba se týká každého z nás. Pokud už ti bylo 18, můžeš výsledek volby ovlivnit svým hlasem. Seznam se s jednotlivými kandidáty!

Buď v obraze

Jaká by měla budoucí hlava státu být? Kdo bude budoucí prezident nebo prezidentka mladé generace? Tahle debata byla hlavně o mladých.

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

Pro školy

Volba hlavy státu je unikátní příležitostí mluvit ve výuce o aktuálních společenských tématech. Cílem projektu je mimo jiné snaha o zvýšení volební účasti mladých lidí, rozvoj jejich zájmu o veřejné dění a společenskou odpovědnost.

Pracovní list ke stažení

Poděkování

Děkujeme všem školám, které se do našeho projektu zapojily! Poděkování patří pedagogům a ředitelům, kteří umožnili vysílání na půdě škol. A také kandidátům, kteří přijali naše pozvání.

V neposlední řadě díky také všem, kdo se na přípravě debaty přímo podíleli nebo ji jakýmkoli způsobem podpořili. Všem zapojeným organizacím i studentům, kteří se projektu věnovali ve svém volném čase a pomohli s jeho realizací.

Je dostupný záznam debaty?

Ano, už teď je možné zpětně přehrát záznam celé debaty. Během pár dní vznikne také sestřih, který bude možné zhlédnout během jedné vyučovací hodiny. Další videa z debaty budeme postupně doplňovat.

Kdo se debaty zúčastnil?

Prezidentské kandidáty jsme pozvali na základě aktuálních průzkumů volebních preferencí. Debatu sledovali v živém přenosu a budou ještě sledovat ze záznamu středoškoláci ze škol po celé České republice.

Kdo mohl debatu sledovat?

Samozřejmě kdokoli! Cílovou skupinou jsou ale zejména třetí a čtvrté ročníky středních škol (tedy zejména prvovoliči). Vyzvali jsme školy, aby debatu studenti sledovali společně v rámci výuky. Ostatně proto debata proběhla dopoledne, aby bylo možné promítat debatu v jednotlivých třídách.

Pokud jste nebyli dopředu přihlášení, prosíme vás o vyplnění dodatečné krátké přihlášky pro školy, abychom mohli vyhodnotit dosah celé debaty. Děkujeme!

Kdo debatu připravil?

Debata vznikla jako iniciativa žáků zapojených do regionálních studentských parlamentů a studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím a také všem v centru Next Zone a Vertical Production s.r.o. za technické zajištění!

Od studentů pro studenty

Sledovali jste debatu ve škole?

Kontakt pro média, akreditace: Tereza Dejmková, dejmkova@zavolime.cz

Odkaz na elektronický presskit

Debatu pořádá

Generální partner

Za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Technické zajištění