fbpx Skip to main content

Zavolíme!

Od studentů pro studenty

Sleduj záznam předvolební debaty prezidentských kandidátů a rozhovor s prezidentským párem!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

zavolíme? zavolíme!

Pro školy

V prosinci 2022 jsme vám představili pětici kandidátů, kteří se ucházeli o post hlavy státu. V květnu 2023 jsme pak navázali rozhovorem s nově zvoleným Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou Pavlovou. Obě videa nabízíme školám jako výukový materiál a podnět k diskuzi o aktuálních společenských tématech.

Cílem projektu je mimo jiné snaha o zvýšení volební účasti mladých lidí, rozvoj jejich zájmu o veřejné dění a společenskou odpovědnost.

Jedinečná předvolební debata

Debata vznikla jako iniciativa žáků zapojených do regionálních studentských parlamentů a studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vyzvali jsme školy, aby debatu studenti sledovali společně v rámci výuky. Děkujeme všem školám, které se do našeho projektu zapojily! Poděkování patří pedagogům a ředitelům, kteří umožnili vysílání na půdě škol. A také kandidátům, kteří přijali naše pozvání.

Debatu sledovaly tisíce žáků a studentů na více než 145 školách po celé ČR.

Historicky první společný rozhovor s prezidentským párem

Naše pozvání přijal nově zvolený prezident republiky Petr Pavel, v druhé části se k němu připojila také první dáma, Eva Pavlová. Navázali jsme na předvolební debatu, která se na stejném místě, v centru Next Zone na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, odehrála o několik měsíců dříve.

O projektu

Chcete vědět, co chystáme k dalším volbám?

Kontakt pro média: Tereza Dejmková, dejmkova@zavolime.cz

Odkaz na elektronický presskit

Rozhovor pořádá

Generální partner

Partneři

Hlavní mediální partner

Technické zajištění

Debatu pořádá

Generální partner

Za podpory

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Technické zajištění